Thêm khu công nghiệp ở Bắc Giang có ca dương tính

Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top