Thêm không gian du xuân dọc sông Hương thơ mộng

Du khách nước ngoài thong thả trên đường đi bộ phía bờ Bắc sông Hương. Ảnh: PV.
Du khách nước ngoài thong thả trên đường đi bộ phía bờ Bắc sông Hương. Ảnh: PV.
Du khách nước ngoài thong thả trên đường đi bộ phía bờ Bắc sông Hương. Ảnh: PV.
Lên top