Thêm hệ thống oxy cho gần 400 giường bệnh điều trị COVID-19

Đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM trao biển tượng trưng hệ thống khí y tế cho Bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Nam Dương
Đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM trao biển tượng trưng hệ thống khí y tế cho Bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Nam Dương
Đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM trao biển tượng trưng hệ thống khí y tế cho Bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Nam Dương
Lên top