Thêm hai đoàn tàu của tuyến metro số 1 từ Nhật Bản về TPHCM

Lên top