Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam

Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam. Ảnh: LĐO
Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam. Ảnh: LĐO
Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam. Ảnh: LĐO
Lên top