Thêm gần 1.700 hộ gia đình người Hải Phòng ở TPHCM được hỗ trợ

Người dân Hải Phòng tại TP.Hồ Chí Minh được hưởng hỗ trợ đợt 2. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Người dân Hải Phòng tại TP.Hồ Chí Minh được hưởng hỗ trợ đợt 2. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Người dân Hải Phòng tại TP.Hồ Chí Minh được hưởng hỗ trợ đợt 2. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top