Thêm đề án xe đạp công cộng ở trung tâm TPHCM

Mô hình xe đạp công cộng ở nước ngoài.  Ảnh: Internet
Mô hình xe đạp công cộng ở nước ngoài. Ảnh: Internet
Mô hình xe đạp công cộng ở nước ngoài. Ảnh: Internet
Lên top