Thêm chủ tịch phường bị ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất luân chuyển

Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần đi xử lý vi phạm tại phường Bến Nghé.
Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần đi xử lý vi phạm tại phường Bến Nghé.
Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần đi xử lý vi phạm tại phường Bến Nghé.