Thêm cầu vượt cho người đi bộ: Lãng phí nếu không thay đổi ý thức người dân

Cầu vượt bộ hành chỉ cách vài bước chân nhưng nhiều người trẻ vẫn chọn cách băng ngang đường bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cầu vượt bộ hành chỉ cách vài bước chân nhưng nhiều người trẻ vẫn chọn cách băng ngang đường bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cầu vượt bộ hành chỉ cách vài bước chân nhưng nhiều người trẻ vẫn chọn cách băng ngang đường bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top