Thêm Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm được COVID – 19

Sáng 31.3, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm COVID-19
Sáng 31.3, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm COVID-19
Sáng 31.3, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm COVID-19
Lên top