Thêm 8 ca dương tính, Hải Dương phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu vực

Hải Dương phong tỏa thêm nhiều khu vực liên quan đến các trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương phong tỏa thêm nhiều khu vực liên quan đến các trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương phong tỏa thêm nhiều khu vực liên quan đến các trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top