Thêm 6 xã ở ổ dịch Vân Đồn bị phong tỏa

Lãnh đạo huyện Vân Đồn kiểm tra các chốt kiểm soát đêm 2.2.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo huyện Vân Đồn kiểm tra các chốt kiểm soát đêm 2.2.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo huyện Vân Đồn kiểm tra các chốt kiểm soát đêm 2.2.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top