Thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh, 5 người trong một nhà

Lập chốt phong tỏa ở xã Thạch Long sau khi phát hiện các ca bệnh dương tính với COVID-19. Ảnh: TT.
Lập chốt phong tỏa ở xã Thạch Long sau khi phát hiện các ca bệnh dương tính với COVID-19. Ảnh: TT.
Lập chốt phong tỏa ở xã Thạch Long sau khi phát hiện các ca bệnh dương tính với COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top