Thêm 41 cán bộ y tế Thừa Thiên Huế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

41 cán bộ y tế ở Thừa Thiên Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
41 cán bộ y tế ở Thừa Thiên Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
41 cán bộ y tế ở Thừa Thiên Huế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
Lên top