Thêm 4 tấn lương thực, thực phẩm từ Kiên Giang hỗ trợ người dân TPHCM

Các chuyến xe vận chuyển hàng hỗ trợ từ Kiên Giang đến TPHCM tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh: PV
Các chuyến xe vận chuyển hàng hỗ trợ từ Kiên Giang đến TPHCM tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh: PV
Các chuyến xe vận chuyển hàng hỗ trợ từ Kiên Giang đến TPHCM tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh: PV
Lên top