Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

Thành phố Dĩ An, Bình Dương khóa chặt 4 phường.
Thành phố Dĩ An, Bình Dương khóa chặt 4 phường.
Thành phố Dĩ An, Bình Dương khóa chặt 4 phường.
Lên top