Thêm 4 huyện, 1 thị xã ở Quảng Nam thực hiện cách ly xã hội

Quảng Nam quyết định cách ly xã hội thêm 4 huyện và 1 thị xã. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định cách ly xã hội thêm 4 huyện và 1 thị xã. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định cách ly xã hội thêm 4 huyện và 1 thị xã. Ảnh: Thanh Chung
Lên top