Thêm 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cạnh sông Thạch Hãn

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584 cung cấp.
Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584 cung cấp.
Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584 cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top