Thêm 4 ca mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến 13 địa điểm

Hải Dương truy vết người đến nhiều điểm công cộng liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương truy vết người đến nhiều điểm công cộng liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương truy vết người đến nhiều điểm công cộng liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top