Thêm 4 ca COVID-19 tại Điện Biên với 1 ca lịch sử tiếp xúc phức tạp

Tỉnh Điện Biên đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Văn Thành Chương
Tỉnh Điện Biên đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Văn Thành Chương
Tỉnh Điện Biên đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top