Thêm 3 thuyền viên tàu nước ngoài neo đậu tại biển Quảng Ninh dương tính

Các thuyền viên trên tàu Hony World dương tính với COVID-19 được đưa lên Bệnh viện số 2 thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để cách ly và điều trị. Ảnh: BQN
Các thuyền viên trên tàu Hony World dương tính với COVID-19 được đưa lên Bệnh viện số 2 thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để cách ly và điều trị. Ảnh: BQN
Các thuyền viên trên tàu Hony World dương tính với COVID-19 được đưa lên Bệnh viện số 2 thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để cách ly và điều trị. Ảnh: BQN
Lên top