Thêm 3 người xuất viện, Quảng Nam còn 7 bệnh nhân mắc COVID-19

3 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
3 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
3 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
Lên top