Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh

Hình ảnh phong tỏa phòng dịch ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hình ảnh phong tỏa phòng dịch ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hình ảnh phong tỏa phòng dịch ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top