Thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Quảng Ninh

Nhân viên Trung tâm CDC Quảng Ninh trực 24/24 làm xét nghiệm từ các mẫu được chuyển về. Ảnh: CTV Thu Chung
Nhân viên Trung tâm CDC Quảng Ninh trực 24/24 làm xét nghiệm từ các mẫu được chuyển về. Ảnh: CTV Thu Chung
Nhân viên Trung tâm CDC Quảng Ninh trực 24/24 làm xét nghiệm từ các mẫu được chuyển về. Ảnh: CTV Thu Chung
Lên top