Thêm 2 tỉnh tạm dừng các chuyến bay tới TPHCM

Một số tỉnh tạm dừng chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: GT
Một số tỉnh tạm dừng chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: GT
Một số tỉnh tạm dừng chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: GT
Lên top