Thêm 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục: Quảng Ninh đề xuất dừng, Bộ đề nghị nghiên cứu cho triển khai

Cảng tàu vào nhận xi măng, clinke của Công ty xi măng Hạ Long giữa vịnh Cửa Lục thường xuyên bụi trắng xóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu vào nhận xi măng, clinke của Công ty xi măng Hạ Long giữa vịnh Cửa Lục thường xuyên bụi trắng xóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu vào nhận xi măng, clinke của Công ty xi măng Hạ Long giữa vịnh Cửa Lục thường xuyên bụi trắng xóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top