Thêm 2 huyện ở Bắc Giang phải cách ly xã hội từ 17.5

Xét nghiệm COVID-19 trong KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 trong KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 trong KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top