Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội

Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top