Thêm 2 ca nhiễm COVID-19, Trà Vinh thiết lập vùng cách ly y tế thứ 3

Lên top