Thêm 2 ca nghi mắc COVID-19, Quảng Trị tức tốc truy vết người tiếp xúc

Một đoạn đường bị phong tỏa tạm thời tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị liên quan đến 2 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Một đoạn đường bị phong tỏa tạm thời tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị liên quan đến 2 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Một đoạn đường bị phong tỏa tạm thời tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị liên quan đến 2 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top