Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, TP.Hải Dương phát thông báo khẩn

Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top