Thêm 2 ca dương tính liên quan đến nữ điều dưỡng Hải Phòng

Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến nữ điều dưỡng mắc COVID-19 tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến nữ điều dưỡng mắc COVID-19 tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến nữ điều dưỡng mắc COVID-19 tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top