Thêm 2 ca COVID-19 ở cộng đồng, Quảng Trị kích hoạt các biện pháp cấp bách

Phong tỏa tạm thời một địa điểm có ca mắc COVID-19 ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Phong tỏa tạm thời một địa điểm có ca mắc COVID-19 ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Phong tỏa tạm thời một địa điểm có ca mắc COVID-19 ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top