Thêm 180.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Đức đã về Việt Nam

180.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Đức đã về tới Việt Nam. Ảnh ĐT
180.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Đức đã về tới Việt Nam. Ảnh ĐT
180.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Đức đã về tới Việt Nam. Ảnh ĐT
Lên top