Thêm 115.700 người ở 11 phường "khóa chặt" được cấp thực phẩm miễn phí

Tỉnh Bình Dương cấp lương thực cho 115.700 người dân ở địa bàn "khóa chặt, đông cứng". Ảnh: T.Liêm
Tỉnh Bình Dương cấp lương thực cho 115.700 người dân ở địa bàn "khóa chặt, đông cứng". Ảnh: T.Liêm
Tỉnh Bình Dương cấp lương thực cho 115.700 người dân ở địa bàn "khóa chặt, đông cứng". Ảnh: T.Liêm
Lên top