Thêm 10 địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng

Từ 12h ngày 6.5, TP.Hải Phòng cách ly người dân về từ nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương.... liên quan ca mắc mới COVID-19. Ảnh MD
Từ 12h ngày 6.5, TP.Hải Phòng cách ly người dân về từ nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương.... liên quan ca mắc mới COVID-19. Ảnh MD
Từ 12h ngày 6.5, TP.Hải Phòng cách ly người dân về từ nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương.... liên quan ca mắc mới COVID-19. Ảnh MD
Lên top