Thể lệ cuộc thi viết bút ký - phóng sự "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hóa

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD khu vực Bắc Trung Bộ thay mặt BBT Báo Lao Động công bố Thể lệ cuộc thi viết "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hóa". Ảnh: P.V
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD khu vực Bắc Trung Bộ thay mặt BBT Báo Lao Động công bố Thể lệ cuộc thi viết "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hóa". Ảnh: P.V
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD khu vực Bắc Trung Bộ thay mặt BBT Báo Lao Động công bố Thể lệ cuộc thi viết "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hóa". Ảnh: P.V
Lên top