Thế giới đang bước qua những ngày lạnh nhất 100 năm qua

Người dân Trung Quốc phải quấn chăn bông ra đường vì quá lạnh.
Người dân Trung Quốc phải quấn chăn bông ra đường vì quá lạnh.
Người dân Trung Quốc phải quấn chăn bông ra đường vì quá lạnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top