Thẻ căn cước sẽ thay hộ khẩu trong tất cả thủ tục hành chính

Thứ trưởng Lê Quý Vương.
Thứ trưởng Lê Quý Vương.