Thẻ BHYT theo mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 1.4

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng từ 1.4.2021. Ảnh: BHXH
Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng từ 1.4.2021. Ảnh: BHXH
Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng từ 1.4.2021. Ảnh: BHXH
Lên top