Thầy thuốc có “thích” “hoa hồng”?

"Hoa hồng" cho bác sĩ luôn là đề tài nhạy cảm. Ảnh minh họa.
"Hoa hồng" cho bác sĩ luôn là đề tài nhạy cảm. Ảnh minh họa.