Thay thế chỉ huy trưởng một gói thầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đơn vị thi công trên công trường gói thầu XL03. Ảnh: VP
Đơn vị thi công trên công trường gói thầu XL03. Ảnh: VP
Đơn vị thi công trên công trường gói thầu XL03. Ảnh: VP
Lên top