Thầy Lại Cao Nguyện duyên nợ với chữ Hán Nôm

Thày Lại Cao Nguyện đã công tác hơn 50 năm trong ngành giáo dục, ngôn ngữ học. Ảnh: PV
Thày Lại Cao Nguyện đã công tác hơn 50 năm trong ngành giáo dục, ngôn ngữ học. Ảnh: PV
Thày Lại Cao Nguyện đã công tác hơn 50 năm trong ngành giáo dục, ngôn ngữ học. Ảnh: PV
Lên top