Thầy giáo lao mình xuống hồ cứu sống một trẻ em đuối nước

Cháu bé được thầy Mến (áo đỏ) dũng cảm lao mình xuống hồ cứu sống. Ảnh: ĐL
Cháu bé được thầy Mến (áo đỏ) dũng cảm lao mình xuống hồ cứu sống. Ảnh: ĐL
Cháu bé được thầy Mến (áo đỏ) dũng cảm lao mình xuống hồ cứu sống. Ảnh: ĐL
Lên top