Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thầy giáo dạy văn với bộ sưu tập ảnh giá trị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp