Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

Việc tổ chức cho người lao động di chuyển từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Việc tổ chức cho người lao động di chuyển từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Việc tổ chức cho người lao động di chuyển từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top