Thay đổi thời gian tiêm trả mũi 2 vaccine do dịch bệnh phức tạp

Tỉnh Quảng Bình triển khai tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Tỉnh Quảng Bình triển khai tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Tỉnh Quảng Bình triển khai tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top