Thầy cô nấu 500 suất cơm miễn phí giúp học sinh thi vào lớp 10

Các thầy cô, đoàn viên công đoàn trường THPT Kỳ Sơn phát cơm cho thí sinh thi vào lớp 10. Ảnh: HĐ
Các thầy cô, đoàn viên công đoàn trường THPT Kỳ Sơn phát cơm cho thí sinh thi vào lớp 10. Ảnh: HĐ
Các thầy cô, đoàn viên công đoàn trường THPT Kỳ Sơn phát cơm cho thí sinh thi vào lớp 10. Ảnh: HĐ
Lên top