Thất thoát 10,2 triệu đồng, Giám đốc Thư viện Hải Dương bị cách chức

Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bị kỷ luật cách chức. Ảnh CTV
Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bị kỷ luật cách chức. Ảnh CTV
Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bị kỷ luật cách chức. Ảnh CTV
Lên top