Thất nghiệp vì dịch, lao động tại các khu du lịch xoay đủ nghề để mưu sinh

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đóng cửa hơn một tháng nay để phòng dịch, hàng nghìn lao động ở đây phải xoay đủ nghề để mưu sinh. Ảnh: NT
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đóng cửa hơn một tháng nay để phòng dịch, hàng nghìn lao động ở đây phải xoay đủ nghề để mưu sinh. Ảnh: NT
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đóng cửa hơn một tháng nay để phòng dịch, hàng nghìn lao động ở đây phải xoay đủ nghề để mưu sinh. Ảnh: NT
Lên top